پزشکی و سلامت

محدودیت‌های تردد، فعالیت صنوف، حضور کارکنان و برگزاری اجتماعات در شهرستان‌های قرمز استان خراسان جنوبی اعمال می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: محدودیت‌های تردد، فعالیت صنوف، حضور کارکنان و برگزاری اجتماعات در شهرستان‌های قرمز استان...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

جدیدترین خبرها

یادداشت ها